Aristoteles citat – Hitta inspirerande och kloka Aristoteles citat

Behöver du förslag för Aristoteles citat? 

Då har du kommit till rätt ställe. 

Vi har samlat flera inspirerande och kloka Aristoteles citat.

Aristoteles citat


All vetenskaps början är förvåningen över att tingen är som de är.


Alla människor har av naturen ett begär att få veta.


En svala gör ingen sommar.


Kunskapens rot är bitter, men frukterna är söta.


En verklig vän är en själ i två kroppar.


Kritik är något som man enkelt kan undvika genom att säga ingenting, göra ingenting och vara ingenting.


Det vi lär, lär vi genom att göra det.


Det finns saker som verkar ofattbara för de flesta som inte har läst matematik.


Allas vän är ingens vän.


Filosofi är den vetenskap som arbetar med sanning.


Det är stor skillnad på vänskap baserad på nytta och vänskap baserad på uppriktighet.
Bara det sistnämnda förtjänar namnet sann vänskap.


Det viktigaste med lyckan är inte rikedom och njutning, utan aktivitet, det fria utvecklandet av förmågor, samt vänskap med goda människor.


Det finns ett släktskap och ett inre förhållande mellan själen och ton och rytm.


Demokrati uppstår när man eftersträvar borgarnas frihet och likhet och tar hänsyn till antalet borgare men inte deras art.


Allt arbete som man får betalt för suger ut och bryter ner själen.


Allt kan bli till vrede, det är lätt, men att bli vred på rätt person i rätt grad och vid rätt tidpunkt, med den rätta avsikten och på det rätta sättet, det är inte lätt.


Att ha många vänner är att inte ha några vänner.


Kärlek verkar vara en känsla, vänskap, en attityd.


Att lära sig är inte en barnlek; vi kan inte lära oss utan smärta.


Hemligheten med humor är överraskning.


Hoppet är en vaken dröm.


Mynt är en metall, metaller kan icke föda barn och därför kan penningen icke heller föda räntor.


Av sina fiender lär sig den vise mycket.


Grunden till revolution och kriminalitet är fattigdom.


Den girige samlar pengar som om han skulle leva i evighet, den slösaktige sprider dem som om han stod inför döden.


Barn kan inte vara lyckliga för de är inte gamla nog att göra goda gärningar.


Bildningens rötter är bittra men frukten är välsmakande.


Den som är vän av visdomen, är också vän av myten.


Vi är vad vi brukar göra.
Mästerskap är alltså inte en handling utan en vana.


Målet med arbete är att vinna fritid.


Bliv det du är.


Det vi måste vi lära oss innan vi kan göra det, det lär vi oss genom att göra det.


Blygsamhet kallas ibland felaktigt dygd.
Den är mer en känsla än en egenskap.
Den är en form av rädsla för dåligt rykte.


Bästa metoden att nå framgång är att gå på tårna. Andras tår.


Naturen gör ingenting i onödan.


Den värsta formen av ojämlikhet är att försöka göra ojämlika saker jämlika.


Demokrati uppstår när man eftersträvar alla medborgares frihet och jämlikhet och tar hänsyn till deras antal men inte deras art.


Vet du om några andra kloka Aristoteles citat?

Berätta via kontaktformuläret längst ner på sidan.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *