August Strindberg citat – Hitta de bästa August Strindberg citat

Behöver du förslag för August Strindberg citat? 

Då har du kommit till rätt ställe. 

Vi har samlat flera kända och minnesvärda citater.

Kolla också: 
Flera citat

August Strindberg citat


Akta dej din jävel, vi ses i min nästa roman.


Allt är relativt, även åldern!


Allting är relativt, även åldern.


Andra att aldrig ångra vad man gör.


Att slåss med troll, befria prinsessor och döda varulvar, det är att leva.


Avundas ingen ty du vet icke vad han bär på som du inte skulle vilja med vid bytet.


Bröllopsresa: första försöket att fly från äktenskapets verklighet.


De konstverk som inte förhärligar överklassen?
De får inte finnas.


Det finns tillfällen då man skulle vilja hänga hela den mänskliga rasen och göra slut på farsen.


Det var inte segern jag ville åt, det var kampen.


Diktkonsten är den avskyvärdaste av alla laster.


Där hänger på boklådefönstret en tunnklädd liten bok.
Det är ett urtaget hjärta, som dinglar där på sin krok


En kung får aldrig ha tråkigt, för då blir han farlig.


Finns det något tillkommande liv?
Det vet man icke och det rör oss icke.
Vi måste därför leva för detta!


Förälskade sjunger av samma anledning som barn visslar i mörkret.


Genom att försöka det “omöjliga” når man högsta graden av det möjliga.


Har kvinnan varit mera förtryckt än mannen?
Nej, mindre!
Hon har alltid varit skonad för krigstjänst, politiska bestyr, o.s.v.
Men hon har icke deltagit i lagstiftningen?
Hon har icke velat, utan funnit förmånligare stå över lagen!
Kvinnan har valt sin ställning.
Nu ångrar hon sig och söker genom bedrägeri komma upp.


Har underklassen inga andra medel än rösträtt?
Revolution.


Har överklassen skrivit lagarne?
Jaa!


Hela livet är bara omtagningar.


Hur kan filosofien vara överklassens vän?
Jo, överklassen betalar filosoferna för att de endast skola upptäcka behagliga sanningar.


Hur kan kapitalet behärska arbetet?
När kapitalisten innehåller arbetarens besparingar, som just äro kapitalet, så hindrar han honom från att behärska kapitalet.


Hur kan revolution bli laglig?
Revolutionärerna stifta en lag, som förklarar revolutionen laglig.


Hur kunna vi veta att Kristus icke var Gud?
Därav att han var människa.


Hur skall arbetaren få kapital till strejk?
Genom konsumtionsföreningar, som minska hans utgifter, och genom arbetarbanker, som försträcka lån vid strejktillfällen.

I de allra flesta fall är frun herre i huset och mannen herre utom huset.


I varje äktenskap kommer den dag då mannen är avundsjuk på andra mäns lomhördhet.


I vilket fall är moralen strängast?
I förhållandet mellan könen.
Varför det då?.
Emedan på detta beror underklassens tillväxt, vilken om den vore överlämnad åt friheten skulle kunna bli skadlig för överklassen.
I vilket fall är moralen strängast?
I förhållandet mellan könen.
Varför det då?.
Emedan på detta beror underklassens tillväxt, vilken om den vore överlämnad åt friheten skulle kunna bli skadlig för överklassen.


Ingen är så omutlig kritiker som teaterförfattaren som ser sin egen pjäs.


När en kvinna får gåshud är det den naturligaste händelsen i världen.


När man är tjugo år gammal, har man löst världsgåtan; vid trettio börjar man att tänka över den och vid fyrtioårsåldern finner man den olöslig.


När man är tjugo år, har man löst världsgåtan, vid trettio börjar man tänka över den, och vid fyrtio finner man den olöslig.


När skall gift kvinna ha äganderätt?
När äktenskapet är upplöst.
När mannen blivit befriad från att ensam vara familjeförsörjaren och kvinnan av lag dömes bidraga till sina barns och sitt underhåll.


När är revolution laglig?
När den lyckas.


Näst små barn och blommor är musik det djävligaste jag vet.


Om dagern som historien framställer blir oförmånlig?
Då kallas den skandal.


Om några obehagliga sanningar upptäckas av filosofen?
Så kallas de för lögner, och filosofen betalas icke.


Plikten är angenäm först när den är gjord.


På vilken makt stöder sig suveränen?
På kapitalet, vidskepelsen, och den råa styrkan.


Skall då icke riksdagen vara ett uttryck för både överklassens och underklassens önskningar?
Nej, bara för underklassens.


Slåss med troll, befria prinsessor, döda varulvar, det är att leva.


Svartsjuka är inte ångesten att förlora – det är ångesten att dela


Tre skilsmässor, tre tragedier.


Ungdomen påstås ha framtiden i sin hand och är därför så fruktad av de fega.


Vad har följden blivit? Att männen icke vilja gifta sig?
Och följden därav?
Prostitution.
I Orienten polygami, i Västerlandet asexuering (könlöshet).


Vad har överklassen för morallag?
Godtycket!


Vad menas med osedligt?
Det som bryter mot överklassens tillfälliga morallag.


Vad är ekonomi?
En vetenskap uppfunnen av överklassen för att komma åt frukten av underklassens arbete.


Vad är estetik?
Läran om att berömma eller förklena konstverk.


Vad är filosofi?
Ett sökande efter sanningen.


Vad är historia?
Berättelsen om det förflutna, försåvitt det framställes en för överklassen förmånlig dager.


Vad är inrikespolitik?
Överklassens bevakning av sina intressen emot underklassen.


Vad är lagar?
Överklassens uppfinning att på så kallad laglig väg hålla underklassen under sig.


Vad är man skyldig sitt fosterland?
Ingenting!


Vilka medel äger arbetaren att motverka kapitalets förtryck?
Högst få, tillsvidare, så länge lagliga strejker undertryckas med olaglig vapenmakt.


Är det icke bättre att skaffa underklassen existensmedel än religion.
Jo, det är mycket bättre.


Är det osedligt att framställa det dolda?
Icke i erkända konstverk?


Är man skyldig visa aktning för lagarne?
Ja, när de bli aktning värda.


Är moralen nedlagd i människans natur från begynnelsen?
Visst inte!
Den förändras efter klimat, jordmån och överklassens gottfinnande.


Är revolution att tillråda? Det beror på dess utsikter att lyckas.


Jag avskyr folk som har hundar.
De är kujoner som inte har mod nog att bita själva.


Jag föraktar människor som har hund, de är veklingar som inte törs bita själva.


Jag tar aldrig i skämttidningar, ty om jag skrattar åt min fiende på första sidan är jag säker att finna mig själv på den andra.


Jag tror jag själv kommer att sluta på ett dårhus, ty jag blir alldeles vild stundom när jag tänker på världens fånighet.


Jag är ställd under observation, därför att jag misstänkas vara klok.


Jag önskar ibland att jag hade Gud och himlen kvar.
Det vore i alla fall en reträtt.


Kan kapital existera utan arbete?
Nej!


Kan människan leva utan religion?
Ja, för överklassen, som har existensmedlen, är det lätt, men för underklassen, som lever i ständig ångest för sin existens, är det svårare.


Kvinnohatare är varje sund man innerst i sitt hjärta; och kvinnodyrkare är alla förskruvade män.


Kvinnor kan mycket väl bevara en hemlighet, förutsatt att man inte berättar den för dem.


Kärleken gör till och med den fule vacker.


Le åt döden!
Huru kan detta vara möjligt om icke livet vore komiskt i sig självt?
Så mycket bråk för så litet.


Livet är ingenting för amatörer.


Lyckan förtär sig själv som en låga.
Den kan inte brinna för alltid, den måste slockna, och vetskapen om dess slut förgör den när den brinner som bäst.


Man och kvinna är som två parallella linjer, och det ligger i parallella linjers natur att aldrig mötas.


Man ska inte prata om sin lycka, olyckan kan stå och lyssna.


Men det finns väl några medel mot kapitalets förtryck?
Ja, strejk; men därtill fordras kapital.


Mot vems intresse har överklassen stiftat lagarne.
Mot underklassen, naturligtvis!


Många kvinnor är nöjda med sin läkare först när de ser sjuka ut på ett fascinerande sätt.


Månget äktenskap är en dödsdom som verkställs år efter år.


Män och kvinnor är två parallella linjer och det ligger i parallella linjers natur att aldrig mötas.


Vet du om några andra August Strindberg citat?

Berätta via kontaktformuläret längst ner på sidan.

Kolla också: 
Flera citat

Du kan också kontakta och gilla oss på Facebook.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *