Kloka citat – Hitta inspirerande och kloka citat på svenska

Behöver du förslag för kloka citat? Då har du kommit till rätt ställe.

Vi har samlat flera inspirerande och kloka citat på svenska.

Skicka blommor – Här hittar du bra erbjudanden.

Kloka citat


Acceptans är inte underkastelse; det är ett erkännande av fakta i en given situation, och sedan ta ställning till hur du ska agera.
– Kathleen Casey Theisen


Alla resor leder till slut till samma ställe, hem.
– Chris Geiger


Allt händer i exakt rätt ögonblick, varken för tidigt eller för sent.
Du behöver inte gilla det … det är bara lättare om du gör det.
-Byron Katie


Allt sökande efter lycka är olycka och leder till mer olycka.
– Nisargadatta Maharaj


Att veta skillnaden mellan rätt och fel är en sak, att visa det i dina handlingar är en annan.
– Okänd


Bara ett liv som levs för andra är ett värdefullt liv.
– Albert Einstein


De flesta framgångsrika människor jag känner är sådana som lyssnar mer än de pratar.
– Bernard Baruch


De tankar och känslor som likt en flod strömmar genom vårt medvetande är det ytliga jaget.
Men under dem finns ett djupare, som har sin grund i den gudomliga verkligheten. Det är vårt verkliga jag.
– Paul Brunton


Den enda sanna lagen är den som leder till frihet.
– Richard Bach


Den skönaste och djupaste känsla vi kan erfara är förnimmelsen av det hemlighetsfulla.
– Albert Einstein


Den som har lärt sig att leva med sitt högre jag har upptäckt en frid som är oberoende av omständigheter och omgivning, en godhet som är alltför djup för världen att förstå och en visdom som sträcker sig bortom intellektet.
Paul Brunton


Den som inget annat kan göra än att sitta en liten stund hos någon som är ledsen och rädd, den människan har gjort något stort.
Tomas Sjödin


Den som inte har något att dö för har inget att leva för.
– Marockanskt ordspråk


Den som lämnat bakom sig seger och nederlag, han är fridfull och lycklig.
– Buddha


Den stora frågan är om du kommer att säga ett hjärtligt ja till ditt äventyr.
– Joseph Campbell


Den stämma som befallde blev åtlydd först när den kved i hjälplöshet.
– Dag Hammarskjöld


Den äkta andliga upplevelsen åtföljs inte av starka känslor. Det berättas om den utan överdrifter och det behövs ingen yttre auktoritet för att bekräfta dess äkthet.
– Paul Brunton


Det du tänker blir du.
Det du känner attraherar du.
Det du föreställer dig skapar du.
– Buddha


Det finns bara liv. Det finns ingen som lever ett liv.
– Nisargadatta Maharaj


Det finns en årstid för att så och det finns en årstid för att skörda.
– Nisargadatta Maharaj


Det finns inget ställe som är idealiskt – eller, alla ställen är idealiska.
– Eckhart Tolle


Det finns mer i livet än att öka dess fart.
– Mahatma Gandhi


Det som har ett varför att leva kan tåla nästan vilket hur som helst.
– Friedrich Nietzsche


Det största hindret för framgång är rädslan för att misslyckas.
– Sven-Göran Eriksson


Det står dig fritt att vara dig själv, ditt sanna jag, här och nu, och ingenting kan hindra dig.
– Richard Bach


Det är först när man mjukar upp konturerna kring jaget som en mängd möjligheter öppnar sig, det är först då som visionerna kan manifestera sig.
-Richard Gere


Det är inte alltid nödvändigt att vara stark, utan att känna sig stark.
– Jon Krakauer


Det är inte berget vi besegrar, utan oss själva.
– Edmund Hillary


Det är inte ett mått på hälsa att vara välanpassad till ett djupt sjukt samhälle.
– Jiddu Krishnamurti


Det är inte rätt råd som befriar, utan åtgärderna baserade på det.
– Nisargadatta Maharaj


Det är inte tack vare något logiskt resonemang – från hypotes till slutsats – som vi blir medvetna om att vi existerar, utan genom en omedelbar, spontan intuition.
– Paul Brunton


Det är viktigt att behärska det svårgripbara, snabba sinnet, som flyger vart det vill; ett kuvat sinne bringar lycka.
– Buddha


Ditt verkliga jag är din bäste vän.
– Nisargadatta Maharaj


Du har en kropp, men det verkliga du är inte fysiskt.
Du har ett intellekt, men det verkliga du är inte intellektuellt.
Du har känslor, men det verkliga du är inte emotionellt.
Vad är du då? Du är Överjagets gränslösa medvetande.
– Paul Brunton


Du kan inte kontrollera allt som händer dig, men du kan välja hur du hanterar det.
– Maya Angelou


Du kan inte ta upp kampen mot egot och vinna, på samma sätt som du inte kan bekämpa mörkret. Medvetenhetens ljus är det enda som behövs. Du är detta ljus.
– Eckhart Tolle


Du är det du tror dig vara.
– Nisargadatta Maharaj


En person börjar leva när han kan leva utanför sig själv.
– Albert Einstein


Ett helt liv är bättre än ett långt liv.
– Nisargadatta Maharaj


Framgång är att tycka om dig själv, tycka om det du gör och tycka om hur du gör det.
– Maya Angelou


Fulländad fart är att ha nått fram.
– Richard Bach


Fyrar springer inte runt på öarna och letar efter båtar att rädda; de bara stå där och lyser.
– Anne Lamott


För att veta vem du är, måste du först undersöka och veta vem du inte är.
– Nisargadatta Maharaj


Först skapar vi våra vanor – sedan skapar de oss.
– John Dryden


Förstå – genom stillhet, handla – ur stillhet, vinna – i stillhet.
– Dag Hammarskjöld


Förundran är åh fan, upphöjt till tusen. Som om det man upplever och ser händer för första gången. Det är första gången.
– Bodil Malmsten


Ge kärlek, få kärlek.
– Okänd


Genom orätt – aldrig rätt. Genom rätt – aldrig orätt.
– Dag Hammarskjöld


Glöm inte att observera dig själv, att vara uppmärksam på dig själv, att vara medveten om vad du tänker, känner, säger och gör.
Detta är en av de mest värdefulla övningarna på sökandets väg.
– Paul Brunton


Goda vänner, goda böcker och ett sovande samvete; det är ett idealiskt liv.
– Mark Twain


Hat förgör. Kärlek helar.
– Eknath Easwaran


Himlen är ingen plats, och den är ingen tid.
Himlen är att vara fulländad.
– Richard Bach


Håller vi oss envist och uthålligt till det vårt hjärta sjunger om är det enbart en tidsfråga innan vi passerar målsnöret.
– Agneta Oreheim


I oredan, finn enkelheten. I disharmonin, finn harmonin.
-Albert Einstein


I personlighetens djupaste kausalitet är ambitionens höjd också måttet på det möjliga förfallet.
– Dag Hammarskjöld


Ibland kan det vara väldigt svårt och det blir sällan som man tänkt sig, men det kan vara bra ändå.
Vägen är inte rak.
Det kommer oväntade hinder.
Men man hittar en väg framåt om man har hjärtat.
– Camilla Kallin


Jag tror att medvetandet är en fundamental egenskap i universum, och direkt kopplat till meningen. Meningen är att vi ska utveckla medvetandet. Det tror jag mänskligheten som sådan är på väg att göra.
– Hans Liljenström


Jag tänker aldrig på morgondagen.
Den kommer tids nog.
-Albert Einstein


Jag vandrar hellre med en vän genom mörker än ensam i ljuset.
-Helen Keller


Koncept som du kan begripa ger dig kunskap, men det som griper tag om dig ger dig visdom.
– Bernhard av Clairvaux


Kring den som slängs fram i rampljuset börjar legenden spinnas som kring en död. Men den döde riskerar ej att falla för frestelsen att ge legenden näring, att acceptera dess bild som sin verklighet.
Stackars den som förälskar sig i sin bild, sådan den tecknas av opinionen under offentlighetens smekmånad!
– Dag Hammarskjöld


Kärlek är inte fysisk; det är ett medvetandetillstånd.
– Eknath Easwaran


Kärleken söker ingen anledning bortom sig själv och ingen frukt; den är sin egen frukt.
– Bernhard av Clairvaux


Lidande är först och främst och rop på uppmärksamhet, vilket i sig själv är en form av kärlek.
– Nisargadatta Maharaj


Lita på det dina drömmar och din längtan säger dig att göra. Lita på livet.
-Agneta Oreheim


Livet kan inte göra en självisk person lycklig.
Livet kan inte låta bli att göra en osjälvisk person lycklig.
– Eknath Easwaran


Livet är en alldeles för viktig sak att tala allvarligt om.
– Oscar Wilde


Livet är en fest.
Bjud in dig själv.
– Gary Johnson


Livet är inte ett problem som ska lösas utan en verklighet som ska upplevas.
– Sören Kierkegaard


Livet är lite som jazz.
Det är bäst när man improviserar.
– George Gershwin


Livet är summan av alla dina val.
-Albert Camus


Man ska inte tro att man är för mer.
Men inte heller att man är för mindre.
– Anna Takanen


Medvetandet själv är den främste målaren.
Hela världen är en tavla.
Nisargadatta Maharaj


Meningen med livet är att ha ett liv med mening.
– Robert Byrne


Meningen med livet är att helt enkelt leva.
Det är så enkelt och så uppenbart och så okomplicerat.
Men ändå rusar alla omkring i panik, som om det vore nödvändigt att åstadkomma något bortom de själva.
– Alan Watts


Meningen med livet är att leva – och försöka hitta sin väg och göra något bra för andra.
– Ann-Linn Guillou


Min bästa vän är en som tar fram det bästa i mig.
– Henry Ford


Mitt hem är i mitt hjärta, det flyttar med mig.
– Nils-Aslak Valkeapää


Mitt i svårigheterna finns möjligheterna.
– Albert Einstein


Mod och ansträngning är inte tillräckligt utan syfte och riktning.
John F Kennedy


Människan kan liknas vid en skådespelare som har levt sig in så starkt i sin roll att hon förträngt sin verkliga identitet.
Detta är ett effektivt hinder när det gäller att minnas vem eller vad hon är.
– Paul Brunton


När du beskyller och kritiserar andra, då undviker du en viss sanning om dig själv.
– Deepak Chopra


När du är närvarande i detta ögonblick, då bryter du kontinuiteten i din berättelse om det förflutna och framtiden.
Då uppstår sann intelligens, och även kärlek.
– Eckhart Tolle


När vi accepterar våra gränser kan vi passera dem.
– Albert Einstein


Om människor bara visste hur underbart, rikt och tillfredsställande det inre livet är skulle de inte tveka ett ögonblick att ge upp allt som står i vägen för dess förverkligande.
– Paul Brunton


Perfektion ligger inte i framtiden.
Det är NU.
– Nisargadatta Maharaj


Sann rikedom bär vi inom oss.
Okänd


Skall äcklet över tomheten vara det enda av liv med vilket Du fyller tomheten?
– Dag Hammarskjöld


Solen går upp, så oskuldsfull, och lyser på oss för kärlekens skull.
– Ted Gärdestad


Syftet med våra liv är att vara lyckliga.
– Dalai Lama


Teorier kan vara bra som utgångspunkter, men de måste överges – ju förr desto bättre.
-Nisargadatta Maharaj


Tids nog kommer problemen; problem behöver man inte oroa sig för, de kommer när de kommer.
– Bodil Malmsten


Tillfredsställelse ligger i prestationen, inte i det uppnådda.
– Mahatma Gandhi


Tristess, ilska, sorg eller rädsla är inte ”din”, inte personlig.
De är tillstånd av det mänskliga sinnet.
De kommer och går. Inget som kommer och går är du.
– Eckhart Tolle


Tro inte vad du ser med dina ögon.
Allt de visar är begränsningar.
– Richard Bach


Tvivla aldrig på att du är värdefull och mäktig och förtjänar alla chanser och möjligheter i världen.
-Hillary Clinton


Utan kärlek är allt av ondo.
– Nisargadatta Maharaj


Vad än en fiende kan göra mot en fiende eller en ovän mot en ovän – ett felriktat sinne gör oss större skada.
– Buddha


Var varken härskare eller slav.
Var vaksam.
– Nisargadatta Maharaj


Varför kämpa med att öppna en dörr mellan oss när hela väggen är en illusion?
– Rumi


Varje gång är första gången, varje gång en ny förundran som måste fångas upp.
– Bodil Malmsten


Varje människas liv slutar på samma sätt.
Det är bara detaljerna kring hur hon levde och hur hon dog som skiljer henne åt från andra.
– Ernest Hemingway


Vi kan övertyga intellektet om att själen existerar – men det enda verkligt tillförlitliga beviset är en intuitiv, personlig upplevelse av den.
– Paul Brunton


Vi måste vara villiga att släppa taget om det liv vi har planerat så att vi kan leva det liv som väntar oss.
– E M Forster


Vi trasslar till det för oss och gör det ena misstaget efter det andra därför att vi inte ger oss tid att lyssna till Överjagets röst. – intuitionen.
– Paul Brunton


Vi är här av en anledning.
Jag tror att en del av anledningen är att kasta ut små facklor för att leda människor i mörkret
Whoopi Goldberg


Vi är inte byggda för att gå omkring och vara exekutiva hela tiden.
Det är helt okej, förmodligen till och med nyttigt, att inte göra något alls ibland.
-Anders Hansen


Vi är vad våra tankar har gjort oss, så se över vad du tänker.
– Swami Vivekananda


Världen vi har skapat är produkt av vårt tänkande, och den kan inte förändras utan att vi förändrar vårt tänkande.
-Albert Einstein


Öppna dina ögon. Se in i dig själv.
Är du nöjd med det liv du lever?
– Bob Marley


Vet du om några andra fina citat om sorg?

Berätta via kontaktformuläret längst ner på sidan.

Skicka blommor – Här hittar du bra erbjudanden.

Du kan också kontakta och gilla oss på Facebook.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *