Dalai Lama Citat – Tänkvärda Visdomsord av Dalai Lama

Behöver du förslag för Dalai Lama citat? 

Då har du kommit till rätt ställe. 

Vi har samlat flera kända och minnesvärda Dalai Lama citat.

Dalai Lama Citat


Dalai-Lama-Citat

“Kärlek är frånvaro av dömande.”


“För att upprätthålla visdom måste man ha inre styrka. Utan inre utveckling kan vi inte behålla vårt självförtroende och vårt mod. Förlorar vi dessa egenskaper blir livet svårt. Det omöjliga kan bli möjligt med hjälp av viljestyrka.”


“Varje människa jag möter har något att lära mig.”


“Genom medkänsla och kärlek kan vi lösa många problem och erfara sann glädje och frid.”


“Att vara medveten om en enda brist hos dig själv är bättre än att vara medveten om tusen hos någon annan.”


“Syftet med livet är att vara lycklig.”


“Jag försöker behandla alla jag möter som gamla vänner.”


“Kom ihåg att det ibland är en riktig lyckträff att inte få det du vill ha.”


Dalai Lama Citat (1)

“Någon annans handling ska inte bestämma din respons.”


“Att över huvud taget vara född, är ett mirakel.”


“Utan kärlek befinner sig mänskligheten i en mycket svår situation. Utan kärlek kommer vi att möta överväldigande svårigheter i framtiden. Kärlek är det viktigaste i allt mänskligt liv.”


“Där okunnighet är vår mästare, finns ingen möjlighet till verklig frid.”


“Vi kan aldrig åstadkomma fred i den yttre världen innan vi är till freds med oss själva.”


“Om man hyser kärlek och medkänsla gentemot alla levande varelser, och särskilt gentemot sina fiender, så är det sann kärlek och medkänsla.”


Dalai Lama Citat (2)

“En verklig hjälte är den som övervinner sin egen ilska och hat.”


“Innerst inne måste vi hysa kärlek till varandra, vi måste klart inse och förstå att vi har en gemensam mänsklig natur.”


“Fienden är en väldigt bra lärare.”


“Det måste finnas en jämvikt mellan materiellt och andligt framåtskridande, en jämvikt som uppnås genom kärlek och medkänsla.”


“Välj att vara optimistisk, det känns bättre.”


“Om ett problem kan lösas, så kommer det att lösas. Om det inte kan lösas, så hjälper det inte att oroa sig.”


“Att ha ett välvilligt sinnelag, att vissa godhet, att ha kärlek – detta är de viktigaste sakerna.”


“Jag finner hopp under de mörka dagarna, och fokuserar under de ljusa. Jag dömer inte universum.”


Dalai Lama Citat (3)

“Låt oss försöka uppmärksamma naturens värde dagligen.”


“Man kan utveckla ett korrekt förhållningssätt gentemot sina medmänniskor med hjälp av godhet, kärlek och respekt och genom att inse att alla människor hör ihop. Detta är viktigt eftersom våra medmänniskor gynnas av detta förhållningssätt lika mycket som av det vi gör.”


“Låt inte andras beteende förstöra din inre frid.”


“Det är mycket sällsynt eller nästan omöjligt att en händelse kan vara negativ ur alla synvinklar.”


“Om du vill att andra ska vara lyckliga, tillämpa medmänsklighet. Om du vill vara lycklig, tillämpa medmänsklighet.”


Dalai Lama Citat (4)

“Var vänlig när det är möjligt. Det är alltid möjligt.”


“Lycka är inte någonting färdiglagat. Den kommer från dina egna handlingar.”


“Till syvende och sist är varje människas högsta önskan helt enkelt sinnesfrid.”


“Man får inte lyssna till för mycket beröm, kritik är också mycket nyttig.”


“Om vi lär oss att använda de mera subtila delarna av vårt medvetande, kommer vi att kunna utnyttja det för många fler ändamål. Egenskaper som har sin rot i medvetandet kan utökas utan gräns.”


“Tystnad är ibland det bästa svaret.”


Dalai Lama Citat (5)

“Man kan inte hjälpa sig själv om man inte hjälper andra.”


“Ju mer vi bryr oss om andras välbefinnande, desto större blir vårt eget.”


“Ett öppet hjärta är ett öppet sinne.”


“Ju mer vi intresserar oss för andras välgång, desto mer bygger vi upp vår egen lycka.”


“Om man disciplinerar sitt sinne uppnår man lycka. Om man inte disciplinerar sinnet, är det omöjligt att bli lycklig.”


“Det är sorgligt om vi låter vår mänskliga tankeförmåga syssla med saker som är av mindre vikt.”


Dalai Lama Citat (6)

“Låt inte andras beteende störa din inre frid.”


Vet du om några andra kända citat från Oscar Wilde?

Berätta via kontaktformuläret längst ner på sidan.

Kolla också: 
Flera citat

Du kan också kontakta och gilla oss på Facebook.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *