Citat om styrka – Hitta fina og kloka citat om styrka

Behöver du förslag för citat om styrka? 

Då har du kommit till rätt ställe. 

Vi har samlat flera fina og kloka citat om styrka.

Skicka blommor – Här hittar du bra erbjudanden.

Citat om styrka


Lika solida som marken vi står på.
– Proverb


Konsentration är styrkans hemlighet.
– Ralph Waldo Emerson


Vi förvärvar styrka som vi överkommit.
– Ralph Waldo Emerson


Styrka är en fråga om att bestämma sig.
– John Beecher


Vår styrka växer fram ur våra svagheter.
– Ralph Waldo Emerson


Det som inte dödar mig, gör mig starkare.
– Johann Wolfgang von Goethe


Vår styrka växer ur våra svagheter.
– Ralph Waldo Emerson


Om du har tårar, bered dig på att fälla dem nu.
– William Shakespeare


Stormar gör så att träden söker djupare rötter.
– Dolly Parton


Världens starkaste man är han som står mest ensam.
– Henrik Ibsen


För en ogenomtränglig sköld, stå inne i dig själv.
– Henry David Thoreau


Styrkan i en en kvinna kan bära tyngden av hela världen.
– Sarah Pezdek-Smith


Fråga dig själv: “Kan jag ge mer?” Svaret är oftast: “Ja”.
Paul Tergat


Jag tror inte på någonting och det gör mig starkare än du tror.
– Anne Rice


Det bästa sättet att hitta en hjälpande hand är i slutet av din arm.
– Elmer Leterman


Jag tror inte på någonting och det gör mig starkare än vad du tror.
– Anne Rice


Att vara stark är inte tillräckligt; man måste vara tillräckligt stark.
– Alexander Weiss


Den starke är starkast när han står ensam.
– Schiller


Det finns ny styrka, vila i sinnet, och inspiration i färskt kläder.
– Ella Wheeler Wilcox


Koncentrera dina styrkor till din motståndares relativa svagheter.
– Paul Gauguin


Vår styrka är ofta grundad på våra svagheter som vi är dömda om vi visar.
– Mignon McLaughlin


Storslagna arbeten är inte ett resultat av styrka, men av ihärdighet.
Samuel Johnson


“Charm” – vilket betyder styrkan att påverka någonting utan brutal styrka.
– Henry Havelock Ellis


Styrkan kommer inte från fysisk kapacitet, den kommer från
okuvlig vilja.
– Mahatma Gandhi


Styrka föds i den djupa tystnaden från ett länge lidande hjärta, inte i glädje.
– Sir Arthur Helps


Den som besegrar andra är stark.
Men den som segrar över sig själv är mäktig.
– Lao-Tse


Styrkan beror inte på den fysiska kapaciteten, den beror på den okuvliga viljan.
– Mahatma Gandhi


Det finns två sätt att visa sin styrka: en är att trycka ner, den andra är att dra upp.
– Booker T. Washington


En del människor tror att hålla ut gör en stark – men ibland är det att släppa taget.
– Johann Wolfgang von Goethe


En kvinna är som en tepåse, man vet aldrig hur stark hon är förrän hon hamnar i hett vatten.
– Eleanor Roosevelt


Framgång uppnår vi genom att utveckla våra starka sidor, inte genom att utplåna våra svagheter.
– Marilyn vos Savant


Sann styrka ligger i grunden som tillåter en att ägna sitt liv, genom hängivenhet, till något utöver sig själv.
– Henry Miller


Stolthet kan stå, tusen försök, den starka kommer aldrig att falla, men titta på stjärnor utan dig min själ grät.
– Des’ree


Ett barns hand i din, vad ömhet det väcker, vilken makt det väcker.
Du är genast mycket prövosten av visdom och styrka.
– Marjorie Holmes


Styrka kommer inte från att vinna.
Din kamp utvecklar din styrka.
När du går igenom svårigheter och beslutar att inte inte ge upp, det är styrka.
– Arnold Schwarzenegger


Många av våra problem i världen idag beror på en överbetoning av det manliga, och en försummelse av det kvinnliga.
Denna moderna värld är en aggressiv, hyperaktiv, konkurrenskraftig, maskulin värld, och den behöver kvinnans beröring som aldrig förr.
– Eva Burrows


Besvikelse för en nobel själ är vad kallt vatten är som när det bränner metall, det stärker, formar, intensifierar, men aldrig förstört det.
– Eliza Tabor


Våra problem igår, är inte vår styrka idag utan de är snarare en livsnödvändighet för agerandet idag för att säkerställa vår styrka i morgon.
– Dwight David Eisenhower


Vem som helst kan ge upp, det är det enklaste i hela världen.
Men att härda ut när alla andra skulle ha förståelse för att du bröt ihop är sann styrka.
– Mahatma Gandhi


Precis som styrkan av Internet är kaos, så styrkan i vår frihet är beroende av kaos och kakofoni av ohämmad tal det första tillägget skyddar.
– Judge Dalzell


Ensamhet är styrka.
Att vara beroende av sin omgivning är svaghet.
Den man som behöver omge sig av människor för att känna sig lugn är ensammare än han inbillar sig.
– Paul Brunton


Önska mig inte lycka- jag förväntar mig inte att vara lycklig, det är bortom det, av någon anledning. Önska mig mod, styrka och ett sinne för humor- jag kommer behöva dem alla.
– Ann Morrow Lindbergh


Vet du om några andra fina citat om styrka?

Berätta via kontaktformuläret längst ner på sidan.

Skicka blommor – Här hittar du bra erbjudanden.

Du kan också kontakta och gilla oss på Facebook.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *